تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - اسپکترو فتومتر
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

اسپکترو فتومتر


هدف   

           هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند انجام کار و کنترل کیفی دستگاه اسپکتروفتومتر می باشد.

2-  دامنه کاربرد

این دستورالعمل در بخش های بیوشیمی و هماتولوژی  كاربرد دارد.

3-  مسؤلیت اجرا

مسؤلیت اجرای این روش اجرایی با کارمندان فنی بخش های بیوشیمی ، هماتولوژی  و مسئول تضمین کیفیت می باشد.

4-     تعاریف

ندارد

5-     شرح اقدامات

 

        5-1-  اصول:

به جزوه ازمایشگاه رفرانس مراجعه شود.

 

      5-2-  روش کار:

1-      دکمه Power  در پشت دستگاه را روشن کرده (دکمه مشکی رنگ )

2-      بعد از روشن شدن دستگاه ابتدا یک سری تستها از جمله

 

-                                                                   System Test       

-                                                                   Dark Calibration

-                                                                   Wavelenght Calibration

 

به طور اتو ماتیک انجام می شود ( توجه شود که قبل از روشن کردن دستگاه باید محفظه قرار گرفتن نمونه چک شود تا کووت در داخل مسیر نوری قرار نگرفته باشد ).

 

3-      پس از گذشت این مرحله صفحه نمایش Genova  ظاهر می شود که Mode  های مختلف مورد استفاده در ان ظاهر می شود :

 

-                                                                   Photometric

-                                                                   DNA / RNA Mode

-                                                                   Protein Mode

-                                                                   Insument Setup

-                                                                   Security

 

4-      روی قسمت Photometric  رفته و Enter  می کنیم .

5-      با استفاده از دکمه های فلش مانند روی قسمت Setup  امده و Enter می کنیم .

6-      با استفاده از فلشها روی ایتم Wevelenth  (طول موج ) امده و با استفاده از فلشها روی قسمت سمت راست امده و طول موج مورد نظر را انتخاب کرده و Enter  می کنیم.

7-      مجددا روی ایتم Exit  امده و Enter  می کنیم .

8-      درب محفظه قرار دادن کووت را باز نموده و پس از شستشوی کووت با اب مقطر و ریختن اب مقطر داخل ان ( حداقل 1ml ) در جایگاه ان قرار داده ودرب ان بسته و دکمه CAL را زده تا دستگاه روی صفر کالیبر شود .

9-      سپس محلولی که جذب نوری ان را می خواهیم اندازه گیری کنیم داخل کووت ریخته (پس از خارج کردن اب مقطر از کووت لبه ان را می خوانیم وپس از حداقل 10ثانیه میزان ABS  خوانده می شود.

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان