تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - محیط نرم افزار 1Aspen Hetran
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

محیط نرم افزار Aspen Hetran

در شاخه Hetran ، دو زیر شاخه اصلی Input و Results  وجود دارد که هر یک نیز دارای زیر شاخه های مربوط به خود است. در شاخه Input ، نرم افزار اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی را از طراح دریافت خواهد نمود. این اطلاعات شامل موارد زیر است :

·         تعریف مساله ( Problem Definition )

·         اطلاعات خواص فیزیکی ( Physical property data )

·         ساختار مبدل ( Exchanger Geometry )

·         داده های طراحی ( Design data )

·         تنظیمات برنامه ( Program Options )

 

تعریف مساله ( Problem Definition )

اولین اطلاعاتی که لازم است در اختیار نرم افزار قرار گیرد تعریف مساله ای است که قرار است طراحی برای آن انجام گیرد. در شاخه تعریف مساله ، اطلاعات لازم در قالب سه فرم زیر دریافت می گردد :

·         فرم توضیحات ( Description Form )

·         فرم انتخاب نوع سیستم مورد مطالعه ( Application options Form )

·         فرم داده های فرآیندی ( Process data Form )

 

فرم توضیحات شامل سه زیر شاخه می باشد :

سربرگ ( Heading ) ، نام جریان ها ( Fluid name ) و ملاحظات ( Remarks ). هدف از این بخش وارد کردن اطلاعاتی است که مبدل در فرآیند با آنها شناخته می شود. این اطلاعات شامل نام و محل شرکت ، مشخصات سرویس ، ID مربوط به مبدل ، تاریخ ، شماره Revision و نام سیال بخش پوسته و لوله می باشد که معمولاً در بالای برگ   داده ها (  Data sheet) نوشته می شود. همچنین در این بخش سه سطر برای تذکرها و توضیحات وجود دارد که باید توضیحات لازم وارد شود.

 

هدف از فرم Application options تعیین موارد زیر است :

 

- نوع فرآیند موجود در دو بخش پوسته و لوله

- نحوه محاسبه موارد ویژه تبخیر و کندانس شدن ( در صورت وجود )

- نوع کندانسور و یا تبخیر کننده ( در صورت وجود )

- حالت نرم افزار

- تعیین سیال پوسته و لوله

 

 

شاخه انتخاب نوع سیستم مورد مطالعه دارای گزینه های مختلفی به صورت زیر است :

الف- گزینه های طرف گرم ( Hot side application ) :

 

·       مایع ، بدون تغییر فاز ( Liquid no phase change )

·       گاز ، بدون تغییر فاز ( Gas no phase change )

·       میعان محدوده باریک ( Narrow range condensation )

این مورد تمام حالت هایی را که ضریب فیلم طرف میعان در محدوده دمایی ، تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد شامل می شود. بنابراین با فرض خطی بودن پروفایل میعان می توان محاسبات را انجام داد. این مورد برای حالت های میعان در دمای ثابت و میعان چند جزئی بدون اجزای غیر قابل میعان که تغییرات دمایی محدوده میعان کمتر از 6 درجه سانتیگراد (10 درجه فارنهایت) باشد ، پیشنهاد می گردد.

 

·       میعان چند جزئی ( Multi-component condensation )

این مورد تمام حالتهایی را که ضریب فیلم طرف میعان در محدوده دمایی میعان ، تغییر قابل ملاحظه ای داشته باشد شامل میشود بنابراین محدوده میعان باید به چندین ناحیه شکسته شود و خصوصیات و شرایط برای هر ناحیه خطی گردد. این مورد برای تمام حالتهایی که اجزای میعان ناپذیر موجود هستند یا چندین جزء قابل میعان با محدوده میعان بیشتر از 6 درجه سانتیگراد وجود دارد پیشنهاد می گردد.

 

·       بخار اشباع ( Saturated steam condensation )

این مورد وقتی است که طرف گرم ، بخار خالص بوده و میعان در دمای ثابت باشد.

 

·       حالت Falling film liquid cooler

این حالت زمانی است که سیال به طرف پایین جریان داشته و سرد می شود.

 

ب- منحنی میعان ( Condensation curve )

 

طراح می تواند منحنی تعادل بخار- مایع را وارد کرده ( Specified in input ) یا با انتخاب                  ( Calculated by program ) به نرم افزار اجازه دهد منحنی مورد نظر را با استفاده از قوانین گاز ایده آل یا روش های دیگر محاسبه نماید.

 

 

ج- نوع کندانسور ( Condenser type )

 

در بیشتر کندانسورها ، جهت جریان های بخار و میعانات مشابه است. اما به هر حال برای بعضی کاربردهای خاص که طراح بخواهد مقدار زیر سرد شدن را کم کند ، می تواند کندانسور نوع knock back reflex را انتخاب کند. در این حالت میعانات تشکیل شده به طرف ورودی بخار برمی گردند.


 

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان