تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - محاسبه خواص بحرانی مواد
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی


محاسبه خواص بحرانی مواد
با دانستن نقطه جوش نرمال، وزن مولكولی و دانسیته ، OilManager قادر است خواص فیزیكی و ترمودینامیكی باقیمانده لازم را برای تعریف كامل اجزای مجازی نفتی محاسبه كند. این خواص برای هر ماده مجازی با استفاده از روابط پیش فرض یا روابط دلخواه كاربر از میان روشهای زیر تخمین زده می شوند.

 

T<840F و سبكتر از C25

Standing

نتایج یكسان با T<1250F ,API Data book

Lee-Kesler

برمبنای تقسیم بندی PNA (پارافین – نفتین – آروماتیك)

Lyderson

شدیدا آروماتیك مانند مایعات قطران زغال سنگ API>0

Cavett

سبك تر از SG < 0.875, C20

Bergman

0 < bp < 602 F

Riazi- Daubert

فقط برای پیش بینی SG تركیبات هیدروكربنی

Yarborough

برای مواد خالص بسیار دقیق است. مناسب برای برش های سبك تر از C20

Edmister

سبك تر از C45

Katz-Firoozabadi

شدیدا آروماتیك یا نفتنیك – مایعات قطران زغال سنگ

Nokay

برای مخلوطهای آروماتیك نتایج عالی است

Mathur

نامناسب برای برشهای سنگین تر از C20 (دمای 650 F و بالاتر)

Roess

نتایج بسیار نزدیك LK، نتایج بهتر برای آروماتیك ها

Aspen

برای میعانات گازی ، سبكتر از c15

Bergman

شبیه Riazi-Daubert

Penn State

توسعه یافته Nokay

Spencer-Daubert

نتایج مطلوب در T>1500F

Hariu Sage

هیدروكربن های پارافینی

Rowe

 

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان