تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - کیفیت آب خام ورودی به واحد تصفیه آب
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

کیفیت آب خام ورودی به واحد تصفیه آب

 

 

ردیف

موضوع

میزان

1

هدایت الکتریکی

          µ Mhos/cm          420

2

PH

7/7   PPm

3

مواد معلق T.S.S

88        "

4

مواد محلول TDS

280     "

5

کلسیم  2+ Ca

44      "

6

منزیم  Mg+2

24       "

7

کلرور  CL-

8        "

8

سولفات

250     "

9

نیترات

0.9       "

10

نیتریت

0.02      "

11

آمونیاک

0.52      "

12

اکسیژن محلول

         " 8      

13

گاز کربنیک آزاد

       "  11     

14

فلوئور

      "   0.85   

15

سدیم

     "    24     

16

پتاسیم

     "  0.5     

17

بی کربنات

      "  276     

18

سیلیس

      "    14.8    

19

کدورت

25     NTU

20

سختی کل

208.7        

 

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان