آزمون شعله

آزمون شعله یکی از روش های شناسایی مواد در علم شیمی است . از این آزمایش برای تشخیص برخی عنصرها ( معمولاًفلزها ) در مواد مختلف استفاده می شود . اساس این آزمون بر منحصر به فرد بودن طیف نشری عناصر مختلف بناگذاری شده است .


برای انجام این آزمایش به سادگی می توان مقداری ازیک نمونه ی مجهول را در شعله ی چراغ گاز قرار داد و تغییر رنگ شعله را زیر نظر گرفت .


در این مورد روشهای مختلفی برای قرار دادن نمونه ها در شعله آتش پیشنهاد شده است . مثلاً برای برداشتن نمونه ها می توان از یک سیم فلزی تمیز و بی اثر ( مانند طلا – پلاتین ) یا آلیاژ نیکل و کروم ، ( سیم نیکرومی) که انتهای آن به شکل حلقه پیچیده شده است ،‌استفاده کرد . یا اینکه نوک یک چوب باریک ، بلند و تمیز را خیس می کنند و مقدار کمی از نمونه را با کمک آن برداشته در شعله قرار می دهند .چون عنصر سدیم جزء سازنده ی بسیاری از ترکیب ها و مخلوط هاست و رنگ شعله ی آن بر سایر رنگها غلبه می کند و به اصطلاح آنها را می پوشاند ، بنابراین برای رفع این مزاحمت و برای دیدن هرچه بهتر رنگ شعله سایر فلزها می توان از شیشه ی آبی کبالت به عنوان صافی استفاده کرد .در جدول زیرفهرستی از رنگ شعله ی چند عنصر ارایه شده است . بهتر است هریک از آنها را هم خودتان در آزمایشگاه تجربه کنید و از یک ازمایش شیمی ساده ولی جذاب لذت ببرید.
نماد عنصر

نام

رنگ شعله
As

آرسنیک

آبی
B

بور

سبز روشن
Ba

باریم

سبز مایل به زرد( مغز پسته ای)
Ca

کلسیم

قرمز- نارنجی
Cs

سزیم

بنفش کم رنگ
Cu نمکهای غیر هالید

مس

سبز زمردی
Cu نمکهای هالید

مس

آبی مایل سبز
In

ایندیوم

آبی
Li

لیتیم

قرمز لاکی ( قرمز سیر)
K

پتاسیم

بنفش کم رنگ
Mo

مولیبدن

سبز مایل به زرد
Na

سدیم

زرد پررنگ
P

فسفر

سبز مایل به آبی کم رنگ
Pb

سرب

سبز کمرنگ
Rb


روبیدیم

بنفش کم رنگ
Sb

آنتیموان

سبز کمرنگ
Se

سلنیم

آبی لاجوردی
Sr

استرنسیم

قرمز سیر
Te

تلوریم

سبز کمرنگ

Tl

تالیم

سبز خالص
Zn

روی

سبز مایل به آبی