تبلیغات
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی - مطالب اسید ها
وبلاگ مختص رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی

مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391


عوامل موثر بر سرعت :

نوع مواد شرکت کننده در واکنش یا ماهیت مواد شرکت کننده در واکنش :

توجه داریم که سرعت واکنش سدیم با آب به مراتب از واکنش آهن با آب بیشتر است . چنین تفاوتی در سرعت واکنش ها را به تفاوت در ماهیت یا خواص این مواد نسبت می دهیم .

حالت فیزیکی :

می دانیم که حالت فیزیکی یک ماده به دما بستگی دارد و برای یک ماده معین با افزایش دما تغییر حالت از جامد به مایع و سرانجام به گاز صورت می گیرد  لذا بدیهی است که سرعت واکنش در حالت گازی نسبت به حالت های متراکم ماده بیشتر باشد .

اما در دمای ثابت می توان با انحلال مواد در حلال مناسب امکان برخورد مناسب تر ذرات با یکدیگر را فراهم نمود و سرعت واکنش را افزایش داد .

غلظت :

معمولا افزایش غلظت موجب افزایش سرعت واکنش های شیمیایی می شود زیرا افزایش غلظت باعث افزایش تعداد برخورد ها می گردد . در بسیاری از واکنش ها دو برابر شدن غلظت هر یک از واکنش دهنده ها با دوبرابر شدن سرعت واکنش همراه است ولی این موضوع کلی نمی باشد . زیرا افزایش تعداد برخورد همواره موجب افزایش سرعت نمی شود . دلیل این امر آنست که لازمه انجام واکنش داشتن یک حداقل انرژی (همان انرژی  فعالسازی ) ذرات واکنش دهنده است . که با افزایش تعداد ذرات متفاوت است .

برای درک بهتر چگونگی وابستگی سرعت واکنش با غلظت واکنش دهنده ها ضروری است به رابطه ی قانون سرعت برای واکنش مورد نظر واقف باشیم . این رابطه نیز به نوبه ی خود از طریق تجربه و آزمایش قابل حصول است .

واکنش فرضی :

aA + bB → cC را در نظر می گیریم رابطه قانون سرعت برای این واکنش به صورت زیر نوشته می شود :

R= k[A]n[B]m

در این رابطه:

k ثابت سرعت بوده  وکمیتی تجربی است،  n و m رابه ترتیب مرتبه سرعت نسبت به هر یک  از گونه های و B  گویند . لازم به ذکر است که  n و m ارتباطی به ضرایب استوکیومتری نداشته و از طریق تجربه و آزمایش تعیین می شوند .

افزایش فشار یک گاز یا افزایش مساحت سطح یک واکنش دهنده ناهمگن موجب افزایش سرعت واکنش می گردد .

چرا افزایش فشار اثر مشابه افزایش غلظت بر سرعت یک واکنش گازی دارد ؟

رابطه ی قانون سرعت ٬ چگونگی وابستگی سرعت واکنش به غلظت واکنش دهنده ها  و مرتبه ی واکنش;

مثال :

رابطه ی قانون سرعت را برای واکنش داده شده نوشته و سپس :

HgCl2(aq)+C2O42--> 2Cl-(aq)+2CO2(g)+Hg2Cl2(s)

1) مرتبه واکنش را نسبت به هر جز تعیین نمایید ؟

2) مرتبه کلی واکنش را تعیین نمایید ؟

3) اگر غلظت همه ی واکنش دهنده ها بطور همزمان دو برابر شود سرعت واکنش چند برابر خواهد شد ؟

 

آزمایش

[C2O42-]

[HgCl2]

سرعت اولیه واکنش (مول بر لیتر بر دقیقه)

1

.125M

.204M

2.4x10-5

2

.25M

.204M

9.6x10-5

3

.25M

.102

4.7x10-5

 

چگونگی اثر دما و کاتالیزگر بر سرعت واکنش های شیمیایی : (رابطه آرنیوس)

افزایش دما معمولا به افزایش سرعت واکنش می انجامد زیرا تعداد برخوردها زیاد می شود و بیشتر برخورد ها از انرژی کافی برای تشکیل پیچیده ی فعال (کمپلکس فعال ) برخوردارند .

برای بررسی اثر دما و کاتالیزگر بهتر است با رابطه ی آرنیوس که چگونگی وابستگی ثابت سرعت با دما و انرژی فعالسازی را نشان می دهد آشنا شویم :

Ea/RT -

k = A e

 

دما و کاتالیزگر با تغییر ثابت سرعت ؛ سرعت واکنش را تغییر میدهد :

1) همچنانکه در منحنی مشاهده می شود افزایش دما باعث افزایش مقدار عددی ثابت سرعت می شود .

2) استفاده از کاتالیزگر باعث می شود انرژی فعالسازی واکنش کاهش یافته و ثابت سرعت افزایش یابد .

اگر چه ممکن است تغییر انرژی در بسیاری از واکنش های شیمیایی منفی باشد ، ولی اغلب این واکنش ها به مقداری انرژی ورودی اولیه نیاز دارند تا بتوانند پیچیده ی فعال تشکیل دهند این انرژی مورد نیاز را انرژی فعالسازی گویند .  به بیان دیگر :

انرژی فعالسازی حداقل انرژی لازم برای شروع واکنش است .

 

دما و سرعت واکنش

                                  کاتالیزگر                                               دما 

کاتالیزور ماده ای است که سرعت واکنش را زیاد می کند و خود دچار تغییر دائم نمی شود .
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

نقش آمینو اسید ها در بدن

همانطور كه قبلا گفتم آمینو اسید ها به دو نوع ضروری و غیرضروری تقسیم می شوند از نظر تئوری 8 آمینو اسید ضروری وجود دارد كه اگر رژیم غذائی شما شامل والین – لوسین – ایزو لوسین – لیزین –میتونین – فنیل آلانین ترئونین و تریپتوفان باشد بدن قادربه ساختن تمامی دیگر امینو اسیدها را به منظور رشد ماهیچه ای ترشح هورمونها و آنزیم و غیره (حتی رشد ناخن انگشتان) می باشد اما دست كم 4 آمینو اسید دیگر وجود دارد كه برای بدنسازان ضروری به شمار می روند ( هرچند كه غیر ضروری نامیده می شوند ) :گلوتامین – تورین – آلانین – آرژنین .

در حقیقت حتی پروتئین هائی كه متخصصین تغذیه كامل به شمار می آورند (مرغماهی – شیر و ...) برای بدنسازان در واقع پروتئین های ناكاملی هستند و مقدار كافی آمینو اسید برای بدنی تحت فشار شدید وزنه و احیا مجدد فراهم نمی كنند به همین دلیل باید از مكمل های پروتئینی استفاده كنند .


مقالات بیشتر: دانلود

www.azarandownload.irادامه مطلب
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

اسیدها و بازها

جمشیدی شادی

لیموها مزه‌ی ترش دارند؛ چون در لیموها اسید وجود دارد. در دنیا اسیدهای بسیار بسیار زیادی وجود دارند و همه‌ی آن‌ها هم تقریباً یک مزه دارند. سرکه هم یک اسید است. گریپ فروت، انواع سیب‌ها، آلبالو‌ها و بسیاری از میوه‌های دیگر هم دارای اسید هستند. شیری که فاسد شده باشد هم مزه‌ی ترش دارد؛ زیرا در آن اسید به وجود آمده است. در معده‌ی ما انسان‌ها هم اسید وجود دارد که به آن اسید کلریدریک می‌گویند. اسید موجود در معده، به ما کمک می‌کند تا غذاها را هضم کنیم. اسیدها در آب و همه‌ی مواد غذایی به صورت بسیار رقیق‌شده وجود دارند. اسیدها کمی ترش مزه هستند؛ برای همین ما مزه‌ی آن‌ها را دوست داریم. اسیدها ممکن است خیلی قوی باشند. در آن صورت بسیار خطرناک هستند، آن قدر خطرناک که حتی نباید به آن‌ها دست بزنیم. اسیدها پوست انسان را دچار ساییدگی و زخم می‌کنند. اسید‌ها پارچه‌ها را سوراخ می‌کنند؛ حتی فلزها را حل می‌کنند. اسید‌های غلیظ شده برای تولید مواد بسیاری استفاده می‌شوند؛ از جمله برای تولید انواع کودها، رنگ‌ها و حتی مواد انفجاری. انواع اسیدها عبارت‌اند از: اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و اسید نیتریک.

راه‌های زیادی وجود دارد که بفهمیم آیا یک ماده اسید دارد یا نه. یک راه این است که ماده را به کاغذ آبی رنگی بمالیم که به روغن آفتابگردان آغشته شده باشد. اگر آن ماده اسید داشته باشد، رنگ کاغذ، قرمز می‌شود.

گروه دیگر، گروه بازها هستند. در آزمایش کاغذ، برعکس، اگر ماده‌ای که دارای نوعی از بازها باشد به کاغذ قرمزی بمالیم که به روغن آفتابگردان آغشته شده باشد، کاغذ آبی می‌شود.

آب آهک یک نوع باز ضعیف است، ولی بعضی از انواع بازها خیلی قوی هستند و مانند اسیدهای غلیظ خطرناک هستند که دست انسان نباید با آن‌ها تماس داشته باشد. آمونیاک و سود هم سوزآور هستند که می‌سوزانند و می‌پوسانند. گاهی بازها را به نام قلیایی‌ها هم می‌شناسند. بازها برای ساختن مواد زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ از جمله برای ساختن صابون‌ها.

گاهی اسیدها و بازها متضاد یک‌دیگر هستند و یک‌دیگر را خنثی می‌کنند. از این طریق می‌توان از یک اسید برای جلوگیری از تأثیر یک باز استفاده کرد و مانع از ایجاد مشکل شد و کاری کرد که آن باز برعکس عمل کند. وقتی اسیدها و بازها با یک‌دیگر متضاد می‌شوند، ماده‌ی جدیدی به نام نمک تولید می‌شود.﷼

مقالات بیشتر: دانلود

www.azarandownload.ir


طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

کوانتوم و فیزیک نوین

فیزیک نوین چیست؟

فیزیک جدید، فیزیک نوین یا فیزیک مدرن در مقابل فیزیک کلاسیک به تحولاتی گفته می‌شود که با نظریه های نسبیت و کوانتومی و کاربرد آنها در درک اتم، هسته اتم و ذرات تشکیل دهنده آن، آرایش اتمها در مولکولها و جامدات و ئر مقیاس کیهانی، منشا و تحول عالم شروع شد.

کوانتم چیست ؟

در فیزیک, یک کوانتم(به انگلیسی: quantum) (plural: quanta) بسته‌های انرژی هستند که واحدهایی از ثابت پلانک انرژی دارند و انرژی و تکانه آنها با ذره بنیادی و یا ماده‌ی منتشر کننده متناسب است. این کلمه از کلمه لاتین quantus به معنی چه مقدار گرفته شده‌است."

مکانیک کوانتومی

شاخه‌ای بنیادی از فیزیک نظری است که در مقیاس اتمی و زیراتمی به جای مکانیک کلاسیک و الکترومغناطیس کلاسیک به کار می‌رود. مکانیک کوانتومی بنیادی‌تر از مکانیک نیوتنی و الکترومغناطیس کلاسیک است، زیرا در مقیاس‌های اتمی و زیراتمی که این نظریه‌ها با شکست مواجه می‌شوند، می‌تواند با دقت زیادی بسیاری از پدیده‌ها را توصیف کند. مکانیک کوانتومی به همراه نسبیت عام پایه‌های فیزیک جدید را تشکیل می‌دهند.

 
//

آشنایی

واژهٔ کوانتوم (به معنی «بسته» یا «دانه») در مکانیک کوانتومی از اینجا می‌آید که این نظریه به بعضی از کمیت‌های فیزیکی (مانند انرژی یک اتم در حال سکون) مقدارهای گسسته‌ای نسبت می‌دهد. بسیاری از شاخه‌های دیگر فیزیک و شیمی از مکانیک کوانتومی به عنوان چهارچوب خود استفاده می‌کنند؛ مانند فیزیک ماده چگال، فیزیک حالت جامد، فیزیک اتمی، فیزیک مولکولی، شیمی محاسباتی، شیمی کوانتومی، فیزیک ذرات بنیادی، و فیزیک هسته‌ای. پایه‌های مکانیک کوانتومی در نیمهٔ اول قرن بیستم به وسیلهٔ ورنر هایزنبرگ، ماکس پلانک، لویی دوبروی، نیلس بور، اروین شرودینگر، ماکس بورن، جان فون نویمان، پاول دیراک، ولفگانگ پاولی و دیگران ساخته شد. بعضی از جنبه‌های بنیادی این نظریه هنوز هم در حال پیشرفت است.

توصیف مکانیک کوانتومی از رفتار سامانه‌های فیزیکی اهمیت زیادی دارد، زیرا در مقیاس اتمی نظریه‌های کلاسیک نمی‌توانند توصیف درستی ارائه دهند. مثلاً، اگر قرار بود مکانیک نیوتنی و الکترومغناطیس کلاسیک بر رفتار یک اتم حاکم باشند، الکترون‌ها به سرعت به سمت هسته اتم حرکت می‌کردند و به آن برمی‌خوردند. ولی در دنیای واقعی الکترون‌ها در نواحی خاصی دور اتم‌ها باقی می‌مانند.مقالات بیشتر: دانلود

www.azarandownload.irادامه مطلب
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

سید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی است که در لیموترش و پرتقال وجود دارد. فرمول شیمیایی آن C6H8O7 می‌باشد. و نام آیوپاک آن 2hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid است. یکی از ساده‌ترین روش هایی که برای تولید آن بکار می‌رود استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر است.اسید نوکلئیک به زنجیره‌های طویل مولکولی که از به هم پیوستن تعداد زیادی نوکلئوتید تشکیل شده است گفته می‌شود. اسیدهای نوکلئیک در همه جانداران یافت می‌شوند

اسیدهای نوکلئیک دو نوع هستند : آران‌ای RNA و دی‌ان‌ای (DNA) .اسید سولفورریک اسیدی است بسیار قوی و محلول در آب. اسید سولفوریک توسط جابر ابن حیان برای اولین بار در قرن هشتم میلادی ساخته شد. فرمول شیمیایی این اسید H
۲SO۴ میباشد.اسید سولفوریک اسیدی است فوق العاده خطرناک؛ کسانی که تجربه و دانش کافی برای کار با اسید ندارند نباید به هیچ وجه از این محلول استفاده کنند.

اسید آمینه‌ها، حروف الفبایی پروتئینها را تشکیل می‌دهند. پروتئینها، زنجیرهای خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئینها وجود دارد، از این رو انواع بی شماری از پروتئینها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

اختلاف هر اسید با سایر اسیدهای آمینه، در زنجیره جانبی هر یک از اسیدهای آمینه است. اسیدهای آمینه در آغاز تشکیل زمین، به همراه سایر مواد آلی پیدا شدند. اسیدهای آمینه‌ای که در حضور پرتوهای فرابنفش بوجود آمدند، گوناگونی بسیار داشته‌اند. اما به دلایلی ناشناخته تنها بیست اسید آمینه، آن هم از نوع L، در یاخته زنده کاربرد پیدا کرد.

مقالات بیشتر: دانلود

www.azarandownload.irادامه مطلب
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

اتم ها و تركیب های شیمیایی


تنوع در تركیب های شیمیایی:
فرمول شیمیایی

از كنارهم قرار گرفتن نمادهای شیمیایی فرمول شیمیایی حاصل می شود.
مثلا H2 فرمول شیمیایی ئیدروژن، O2 فرمول شیمیایی اكسیژن، H2O فرمول شیمیایی آب، CH4 فرمول شیمیایی گاز شهری (گاز متان) و C12H22O11 فرمول شیمیایی شكر است.

 

مثلا H2SO4 فرمول شیمیایی سولفوریك اسید است. این فرمول نشان می دهد كه این ماده از سه عنصر ئیدروژن، گوگرد و اكسیژن تشكیل شده است و در هر مولكول آن دو اتم ئیدروژن،یك اتم گوگرد و چهار اتم اكسیژن وجود دارد.

 

پیوند میان اتم ها:
شاید از خود پرسیده باشید كه چرا دستتان در آب فرو می رود اما در یخ فرو نمی رود؟ چرا بنزین فراٌر است اما قیر چنین نیست؟ چرا از تركیب سدیم و كلر جسم سخت نمك طعام اما از تركیب اكسیژن و ئیدروژن آب حاصل می شود؟
پاسخ اینگونه سوالات را در پیوند بین اتمها جستجو كنید.

 

الف) پیوند كوالانس

هر اتم تعداد معینی الكترون دارد كه این الكترونها طبق نظریه بور در مدارهای متحدالمركزی بدور هسته می چرخند. در مدار اول دو الكترون,در مدار دوم 8, الكترون و در مدارهای بعدی ..... قرار می گیرد حال اگر در مدار آخر كمتر از حد معمول الكترون وجود داشته باشد آن اتم میل تركیب شدن با اتم های دیگر را دارد تا الكترونهای لایه آخر خود را تكمیل كند.


توجه: هنگام انجام اینگونه آزمایشات دقت و احتیاط را فراموش نكنید و حتی الامكان زیر نظر افراد مطلع انجام دهید.


مقالات بیشتر: دانلود

www.azarandownload.ir
ادامه مطلب
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

در جهان میلیون‌ها ماده‌ی شیمیایی وجود دارد. بعضی از آنها دارای خاصیت اسیدی و بعضی دیگر دارای خاصیت بازی هستند. اسیدها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروژن (+H) آزاد می کنند. بازها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروکسید (-OH) آزاد می کنند (آزاد شدن یون دراین گونه واکنش ها تفکیک نامیده می‌شود). یون هیدروکسید آزاد با یون هیدروژن مولکول آب تولید می کند: H+ + OH- = H2O .
در این حالت بازها تراکم یون هیدروژن را در محلول کاهش می دهند. محلولی که غنی از یون‌های هیدروژن است را اسیدی و محلولی که مقدار کمی یون هیدروژن دارد را بازی می نامند. بعضی از اسیدها بصورت جزئی تفکیک می‌شوند و به آنها اسید ضعیف می گویند؛ بعضی دیگر تفکیک کامل دارند و اسید قوی نامیده می‌شوند. بازها هم به همین ترتیب می‌توانند ضعیف یا قوی باشند.
اسیدها و بازهای رقیق که کمتر اشباع هستند فعالیت کمتری در واکنش ها دارند. میزان اسیدی و بازی بودن مواد بوسیله‌ی واحدهای PH اندازه گیری می‌شود. شاخص مورد استفاده محدوده‌ای بین 0 تا 14 دارد. موادی که PH پائین‌تر از 7 دارند اسید‌، آنهایی که PH مساوی 7 دارند خنثی و آنهایی که PH بالاتر از 7 دارند را باز می‌نامند. موادی که PH خیلی پایین دارند اسید قوی و آنهایی که PH خیلی بالا دارند باز قوی هستند. اسیدها و بازهای غلیظ بسیار خورنده و خطرناک هستند.


PH سنجشی برای میزان تراکم یا غلظت یون هیدروژن در محلول است. از آنجا که تعداد رقم‌های این کمیت بسیار زیاد خواهد شد، آن را با لگاریتم در مبنای ده نشان می‌دهند و چون این تراکم همواره از 1 کوچک‌تر است لگاریتم همیشه علامت منفی می‌گیرد و برای جلوگیری از نوشتن علامت منفی، قرار داد شده که همواره آن را با علامت مثبت بنویسند (یک علامت منفی به آن اضافه شده). بنابراین PH ،لگاریتم غلظت یون هیدروژن است و آن را این‌گونه نشان می دهند: [+PH=-log[H  
 بنابراین هرگاه PH عدد کمتری داشته باشد، غلظت یون هیدروژن بیشتر است.
آب مقطر PH =7 دارد. پس چطور ممکن است که آب مقطر یون هیدروزن آزاد داشته باشد؟ این پدیده به علت تفکیک جزئی برخی از مولکول‌های آب در اثر آشفتگی گرمایی است (H2O- ↔ H+ + OH). این یون‌ها بلافاصله به هم می‌پیوندند و مولکول‌های دیگر تفکیک می‌شوند. به این ترتیب یک تعادل دائمی در غلظت مولکول‌های تفکیک شده وجود دارد

 اندازه‌گیری PH
موادی وجود دارد که قابلیت تغییر رنگ دربرخورد با محیط‌های اسیدی و بازی دارند. این مواد اصطلاحا «PH indicator» ، یا معرف PH نامیده می شوند. برای مثال «فنول فتالئین» و «بروموتیمول بلو» استفاده می‌شود. معمولا برای اندازه‌گیری PH از کاغذهای مخصوص آغشته به معرف استفاده می کنند. این کاغذ‌ها وقتی که در محلول‌های اسیدی یا بازی فرو برده می‌شوند، بلافاصله دچار تغییر رنگ می‌شوند. در این مورد کاغذ لیتموس (یا ترنسل) برای همه شناخته شده است. . امروزه اندازه‌گیری PH بوسیله‌ی ابزارهای الکترونیکی مثل‌ «PH متر» امکان‌پذیر شده است .

کاغذ لیتموس
لیتموس ماده‌ای است که از گلسنگ‌های خاصی بدست می‌آید.لیتموس قابلیت این را دارد که در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ آبی در آید. در بسته‌بندی کاغذ لیتموس یک مقیاس رنگی وجود دارد که رنگ کاغذ در PH مورد نظر را نشان می‌دهداستفاده از کاغذ لیتموس:
استفاده از کاغذ لیتموس بسیار ساده است. ابتدا گوشه‌ی انتها‌ی کاغذ را در مایعی که می‌خواهید آزمایش کنید فرو ببرید و به سرعت خارج کنید. PH مایع با مقایسه رنگ کاغذ با جدول رنگی یا مقیاس در اختیارتان مشخص می‌شود.

 

مقالات بیشتر: دانلود

www.azarandownload.irادامه مطلب
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

اسیدها: بیشتر اسیدها مزه ترشی دارند بعضی اسیدها سمی هستند بعضی باعث سوختگی های شدید می شوند و تعدادی نیز كاملاً بی ضرر به شمار می آیند بعضی اسیدها نیز خوراكی و بسیار مفید هستند ما اسید سیتریك را از پرتقال و لیموترش به دست می آوریم بدنمان هم اسیدهایی را می سازند كه به گوارش غذا كمك می كنند .

اسید سولفوریك یكی از قوی ترین و مهم ترین اسیدها است كه به مقدار فراوان در تولید انواع كود ، فرآورده های نفتی و آهن و فولاد بكار گرفته می شوند آب باتری اتومبیل ها اسید سولفوریك رقیق شده با آب خالص است سایر اسیدهای قوی عبارتند از:  اسید نیتریك و اسید كلرید ریك .

 

مقالات بیشتر: دانلود

www.azarandownload.irادامه مطلب
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

بسمه تعالی

مهمترین اسیدها و کاربرد آنها

برخی از اسیدهای مهم عبارتند از:

1-جوهرگوگرد(سولفوریک اسید) 

یکی از اسیدهای بسیار قوی که از گوگرد ساخته می شود، سولفوریک اسید است.کاربرد این اسید بسیار گسترده است، از باتری اتومبیل تا صنایع بزرگ مس. انواع کود ، فرآورده های نفتی ، آهن و

فولاد،درساختن رنگها،پلاستیک هاومواد شیمیایی دیگر استفاده می شود . این اسید پوست بدن را زخم می کند و پارچه ها را سوراخ می کند.

2- جوهرنمک(هیدروکلریک اسید)

یک اسیدقوی دیگرهیدروکلریک اسید است. ازاین اسید برای جرم گیری از سطوح مختلف استفاده می شود. هیدروکلریک اسید در معده نیزوجودداردوبه هضم غذاکمک می کند.

موقع بازکردن شیشه‌های بعضی اسیدهای غلیظ ماننداسیدکلرید ریک بخا راتی متصاعد می شودکه تنفس آن خطرناک است و به دستگاه تنفسی آسیب می -  رساندو اگر قطره‌ای از یک اسید قوی بر روی پوست بدن بچکدتولید تاول و حتی جراحات  عمیق می‌نماید ودرچنین مواردی باید بلافاصله با محلول قلیایی رقیق مانند محلول سودا یا جوش شیرین اثر اسید را خنثی کرد.               


 

مقالات بیشتر: دانلود

www.azarandownload.irادامه مطلب
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
مرتبه
تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391

 

کار کردن با اسیدها:

اسیدها ویژگی های مشترک زیادی دارند:

·  مزه ی ترش دارند.

·  رنگ برخی از مواد را تغییر می دهند (این مواد را شناساگر می گوییم).

·  شامل هیدروژن (H) هستند که می تواند با یک فلز جایگزین شود.

·   بازها را خنثی می کنند.

 

اما واقعا اسید چیست؟

قبلا برای تعریف اسیدها از ویژگی های اسیدی استفاده می شد. اما با مفهوم جدیدی از اتم، تعریف متفاوتی از اسیدها به کار می رود.

می دانید که هسته ی یک اتم دارای پروتون هایی با بار مثبت است. اسیدها پروتون هایی به صورت یون های (H+)  در محلول آزاد می کنند و برای همین است که می‌گوییم:

 اسید، ماده ای است که پروتون های خود را به دیگر مواد "می بخشد".

اسیدها دهنده های پروتون هستند. قدیمی ترین اسیدهای مورد استفاده در صنعت،   اسید سولفوریک (H٢SO٤)، اسید نیتریک (HNO٣) و اسید هیدروکلریک (HCl) هستند.

 

Description: خواص کلی اسیدها و بازهادو اسید اولی (اسید سولفوریک و اسید نیتریک) نباید هیچ گاه در آزمایشات خانگی به کار روند زیرا بسیار خطرناک هستند. این دو اسید به پوست آسیب می رسانند و اگر نزدیک چشمتان قرار بگیرند، ممکن است برای بینایی شما هم خطرناک باشند.

 

خواص کلی اسیدها و بازها
خواص کلی اسیدها و بازها

 

 دانلودمقالات بیشتر:

www.azarandownload.irادامه مطلب
طبقه بندی: اسید ها، 
ارسال توسط رامین ابراهیمی
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان